Privacy verklaring

Op deze pagina vindt u o.a. de Privacy Policy van BVM81. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. 

Onderstaande kunt u diverse formulieren inzake de Privacy Wetgeving downloaden: 

  • Download hier de Privacy Verklaring van BVM81 (versie mei 2018)
  • Download hier de toestemmingsverklaring BVM81 gegevensverwerkingen (versie mei 2018)
  • Download hier het wijzigingsformulier toestemmingsverklaring BVM81 gegevensverwerkingen (versie mei 2018)

Mocht u nog vragen hebben inzake de wetgeving bescherming persoonsgegevens dan kunt u gerust contact opnemen met ons.