Algemene Ledenvergadering BVM'81 doorgeschoven naar voorjaar 2021

Woensdag 4 november 2020

De algemene ledenvergadering kon op 23 maart 2020 niet doorgaan vanwege Covid-19. We hadden gehoopt in het najaar een nieuwe datum te kunnen plannen. Echter de huidige situatie in de Covid-19 bestrijding laat het houden van een bijeenkomst nog niet toe. 

We hebben daarom besloten om de ALV van 2020 te verplaatsen naar het voorjaar van 2021, op deze vergadering zullen dan de jaarlijkse agendapunten worden besproken (jaarverslagen, financiële verslagen, benoeming kascommissie etc.); de jaren 2019 en 2020 worden dan gelijktijdig besproken. 

< terug naar alle nieuwsberichten