Woensdag 14 april 2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 april werd bekend dat de huidige coronamaatregelen nog tot 28 april van kracht blijven. De huidige besmettingscijfers en situatie in de ziekenhuizen laten op dit moment nog geen versoepelingen toe. Wel presenteerde de regering een openingsplan, in zes stappen ‘terug naar normaal’.  In het plan wordt nadrukkelijk gezegd dat de voorgestelde data voor versoepelingen onder voorbehoud zijn; alles is afhankelijk van de situatie op dat moment.
Zo spelen het aantal ziekenhuisopnames, vaccinleveringen en ontwikkelingen op het gebied van virusmutanten hierbij een belangrijke rol. De overheid gaat nu per week de situatie bekijken.

Als we het openingsplan bekijken, zien we dat versoepelingen voor de binnensport bij stap drie aan de beurt zijn, de datum die bij deze stap genoemd wordt, is 26 mei. Deze datum is geen belofte, aldus demissionair minister De Jonge: "We gaan sneller als het kan en langzamer als het moet. De genoemde momenten geven richting, maar zijn geen beloftes. Daarvoor is het virus te onvoorspelbaar."Bovendien gelden straks per sector voorwaarden voor de opening, denk aan een maximum aantal bezoekers. Mochten we eind mei weer voorzichtig kunnen gaan starten, dan zullen er dus nog zeker beperkingen zijn. We volgen te zijner tijd de protocollen van Badminton Nederland, NOC*NSF en de Sportstichting Sittard-Geleen. 

< terug naar alle nieuwsberichten